การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย
ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ประกาศ
2537 ชั้นสายสะพาย

เล่ม   111   ตอนที่    21 ข

3  ธ.ค.  2537
     
    ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย   เล่ม   112   ตอนที่    5 ข 28  เม.ย.  2538
2538   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   112   ตอนที่    17 ข 4  ธ.ค.  2538
    ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย   เล่ม   113   ตอนที่    4 ข 15  มี.ค.  2539
2539   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   113   ตอนที่    22 ข 4  ธ.ค.  2539
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม   113   ตอนที่    25 ข 25  ธ.ค.  2539
2540   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   114   ตอนที่    27 ข 3  ธ.ค.  2540
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม   115   ตอนที่    2 ข 18  ม.ค.  2541
2541   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   115   ตอนที่    23 ข 2  ธ.ค.  2541
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม   116   ตอนที่     3 ข 29  ม.ค.  2542
2542   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   116   ตอนที่    20 ข 2  ธ.ค.  2542
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม   117   ตอนที่    4 ข 22  ก.พ.  2543
2543   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   117   ตอนที่    25 ข 1  ธ.ค.  2543
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม   118   ตอนที่    4 ข 22  ก.พ.  2544
2544   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   118   ตอนที่    22 ข 4  ธ.ค.  2544
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม   119   ตอนที่    2 22  ก.พ.  2545
2545   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   119   ตอนที่    21 ข 4  ธ.ค.  2545
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม   120   ตอนที่    6 ข 13  มี.ค.  2546
2546   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   120   ตอนที่   19 ข 1  ธ.ค.  2546
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม   121   ตอนที่    4 10  มี.ค.  2547
2547   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   121   ตอนที่    23 ข 26  พ.ย.  2547
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เล่ม   122   ตอนที่    11 ข 23  ก.ค. 2548
2548   ชั้นสายสะพาย   เล่ม   122   ตอนที่    21 ข 3  ธ.ค.  2548
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

- ยังไม่ประกาศ -

-

 

การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์

ประจำปี ราชกิจจานุเบกษา วันที่ประกาศ หมายเหตุ
2538   เล่ม  112  ตอนที่  17  ข 4  ธ.ค.  2538  
2539   เล่ม  113  ตอนที่  22  ข 4  ธ.ค.  2539  
2540   เล่ม  114  ตอนที่  29  ข 16  ธ.ค.  2540  
2541   เล่ม  115  ตอนที่  22  ข 1  ธ.ค.  2541  
2542   เล่ม  116  ตอนที่  21  ข 2  ธ.ค.  2542  
2543   เล่ม  117  ตอนที่  26  ข 21  ธ.ค.  2543  
2544   เล่ม  118  ตอนที่  23  ข 4  ธ.ค.  2544  
2545   เล่ม  119  ตอนที่  22  ข 4  ธ.ค. 2545  
2546   เล่ม  120  ตอนที่  20  ข 1  ธ.ค.  2546  
2547 เล่ม  121  ตอนที่  19  ข 9  ต.ค.  2547  นักกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 28
เล่ม  121  ตอนที่  24  ข 30  พ.ย.  2547
2548   เล่ม  122  ตอนที่  22  ข 3  ธ.ค.  2548  
เล่ม  122  ตอนที่  23  ข 3  ธ.ค. 2548  กรณีช่วยผู้ประสบภัย "สึนามิ"
เล่ม  122  ตอนที่  24  ข 21 ธ.ค.  2548 นักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ และซีเกมส์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา สำนักนิติธรรม โทร. 0 2280 9000 ต่อ 122
กลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์แล