กลับไปหน้าแรก

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ท.ช. ประดับร่วมกับ ท.ม.  และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

  พลเรือน

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกจากรังดุมเม็ดที่สอง โดยให้อยู่ใต้ดุม
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า 

บุรุษ (เต็มยศ)

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ม.เยื้องไปทางซ้าย 

สตรี (เต็มยศ)

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอแพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดจากรังดุมเม็ดที่สองโดยให้อยู่ใต้ดุม
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า
                  (เหมือนเต็มยศ)

บุรุษ (ครึ่งยศ)

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อเบื้องซ้าย
ดวงตรา ท.ม. ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
ดารา ท.ช.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ดารา ท.ม.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ท.ช.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ม. เยื้องไปทางซ้าย
                  (เหมือนเต็มยศ)

สตรี (ครึ่งยศ)

[กลับไปด้านบน]