กลับไปหน้าแรก

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ป.ม. ประดับร่วมกับ ท.ช. และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

พลเรือน

ดวงตรา ป.ม. ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขวาเฉียงลงซ้าย
ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า

 บุรุษ (เต็มยศ)

ดวงตรา ป.ม.  ห้อยกับสายสะพาย สะพายบ่าขาวเฉียงลงซ้าย
ดวงตรา ท.ช.  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ เบื้องซ้าย
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย
สตรี (เต็มยศ)

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบสวมคอ แพรแถบลอดออกระหว่างตะขอตัวล่างกับดุมเม็ดแรก
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายใต้ชายปกกระเป๋า
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า

บุรุษ (ครึ่งยศ)  

ดวงตรา ท.ช. ห้อยกับแพรแถบ ผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับที่หน้าบ่าเสื้อ เบื้องซ้าย
ดารา ป.ม.  ประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย
ดารา ท.ช.  ประดับในระดับต่ำกว่าดารา ป.ม.เยื้องไปทางซ้าย
เหรียญราชอิสริยาภรณ์  ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ ประดับในระดับต่ำกว่าดวงตรา ท.ช. เยื้องไปทางซ้าย

สตรี (ครึ่งยศ)

[กลับไปด้านบน]